11th biennal congress – welkom

Beste collega’s,

Na een succesvolle editie in 2021, enigszins verstoord door COVID-19, kondigt de Belgian Back Society (BBS) met trots haar 11de tweejaarlijkse congres aan, dat op zaterdag 2 december 2023 in Brussel zal plaatsvinden.

Het nieuwe congres, gewijd aan de cervicale wervelkolom, krijgt als titel “Cervical spine disorders: Tackling challenges in the management of cervical spine-related complaints”. Dit thema kwam al aan bod in de editie van 2014, maar gezien de wetenschappelijke vooruitgang in dit domein en het feit dat 10 tot 20% van de bevolking last heeft van cervicale problematiek, leek het aangewezen dit thema opnieuw en vanuit een andere invalshoek te benaderen.

Verschillende experten in dit domein werden uitgenodigd om hun kennis en klinische ervaring (aan de hand van de presentatie van klinische casuïstiek) te delen en over bepaalde onderwerpen te debatteren. Naast Belgische experten uit alle hoeken van het land, verwelkomen we ook Nathan Hutting (Nederland) die een specifieke expertise heeft in zelfmanagement en een veilige behandeling van nekpijn.

Het congres is toegankelijk voor alle (para)medische therapeuten. Het biedt de gelegenheid om collega’s en vrienden (opnieuw) te ontmoeten, om dit thema met hen en gerenommeerde sprekers te delen en om de discussie en samenwerking tussen onderzoekers en clinici te faciliteren.

Er wordt opnieuw een postersessie georganiseerd om recent of lopend onderzoek in de kijker te etten. Het wetenschappelijke comité zal ook een “Young Investigator Award” uitreiken aan de onderzoeker met de beste posterpresentatie.

Tot slot maken we, zoals bij de voorgaande edities, het congres maximaal toegankelijk door beroep te doen op een professioneel instant vertaalbureau (FR-NL).

We hopen van harte u te mogen verwelkomen.

Christophe Demoulin, voorzitter van de BBS