11th biennal congress – practical information

EARLY BIRD
60 Euros — students
110 Euros — members
150 Euros — non-members

AFTER 01/11/2023
80 Euros — students
120 Euros — members
160 Euros — non-members

DE INSCHRIJVING OMVAT
L’INSCRIPTION COMPREND:

Toegang tot de wetenschappelijke sessies.
Accès aux sessions scientifiques.

Koffiepauze en lunch
Pause – café et repas

Automatisch lidmaatschap van de BBS voor 2023-2024
Adhésion automatique à la BB S pour les années 2023-2024

HOE REGISTREREN ?
COMMENT S ’INSCRIRE ?

Click here

AUDITOIRE MADELEINE DE GENST

Campus Erasme
Université libre de Bruxelles (ULB)
Rue Meylemeersch / Mijlenmeersstraat 20
1070 Anderlecht (Bruxelles / Brussel)

PUBLIC TRANSPORT

De volgende lijnen rijden langs ULB – Campus Erasmus : Bus (142,74,810), Trein (S3,S8), Metro(5).

Les lignes de transport suivantes ont des ininéraires qui passent près de ULB – Campus Erasme : Bus (142,74,810), Train (S3,S8), Métro(5).

ACCREDITERING / ACCRÉDITATION

Een aanvraag tot accreditering is ingediend
bij het RIZIV en bij Pro-Q-Kine.

Une demande d’accréditation a été soumis e à l’Inami et Pro-Q-Kine.

AANSPRAKELIJKHEID / RESPONSABILITÉ
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of diefstallen die zich voordoen tijdens het congres
Les organisateurs ne seront pas responsables pour les éventuels accidents, vols durant le congrès.

TENTOONSTELLING / EXPOSITION

Firma’s stellen hun producten ten toon in de koff ie- en lunchruimte.
Plusieurs firmes exposeront leurs produits durant la pause – café et le diner.